image/svg+xml

Każda z nas ma mnóstwo powodów, żeby 13 października iść na wybory. Jakie są Twoje? Napisz, dlaczego głosujesz i oznacz to hasztagiem #MamGłos. Przekonaj przyjaciółkę, siostrę, mamę, babcię. Każda z nas ma głos!


Masz głos - nie zawahaj się go użyć

13 paździenika idź na wybory!

image/svg+xml

Głosuję,


bo chcę, by mój wnuk nie musiał wyjeżdżać za pracą za granicę.


Krystyna

Masz głos - nie zawahaj się go użyć

13 paździenika idź na wybory!

image/svg+xml

Głosuję,


bo chcę, aby moją babcię było stać na leki, których potrzebuje.


Savina

Masz głos - nie zawahaj się go użyć

13 paździenika idź na wybory!

image/svg+xml

Kandyduję,


bo chcę, aby głos kobiet w Polsce był w końcu słyszany.


Agnieszka

Masz głos - nie zawahaj się go użyć

13 paździenika idź na wybory!

image/svg+xml

Głosuję,


bo chcę, by mój synek poszedł do dobrej, publicznej szkoły.


Kasia

Masz głos - nie zawahaj się go użyć

13 paździenika idź na wybory!

image/svg+xml

Głosuję,


bo nie chcę, aby młodzi nauczyciele odchodzili z zawodu.


Małgorzata

Masz głos - nie zawahaj się go użyć

13 paździenika idź na wybory!

image/svg+xml

Głosuję,


bo chcę wybrać, czy i kiedy zostanę matką.


Dorota

Masz głos - nie zawahaj się go użyć

13 paździenika idź na wybory!

image/svg+xml

Stwórz swoje własne zdjęcie

Masz głos - nie zawahaj się go użyć

13 paździenika idź na wybory!

Ściągnij plakat do druku

Ściągnij plakat do druku

Ściągnij plakat do druku

Ściągnij plakat do druku

Ściągnij plakat do druku

Ściągnij plakat do druku